DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA


XII. Vedecká konferencia doktorandov
„Dieťa – dospievajúci – dospelý v reflexii pedagogickej vedy“
6.5.2015POZVÁNKA
kliknite

PRIHLÁŠKA
kliknite

POKYNY K FORMÁLNEJ ÚPRAVE PRÍSPEVKOV
kliknite