Komenský a my

Katedra pedagogiky PF UKF v spolupráci s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, v spolupráci so Základnou školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a Národním pedagogickým muzeom a knihovnou J. A. Komenského v Prahe vyhlasujú každoročne slovenské kolo českej literárnej a výtvarnej súťaže pre deti a mládež s názvom KOMENSKÝ A MY. Súťaž je podporovaná aj Rektorátom UKF a Nitrianskym samosprávnym krajom. V roku 2022 sa uskutočnil už 19. ročník tejto súťaže.

Organizátori

Základná škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Prahe
Unie Comenius

Partner

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF Nitra
Rektorát UKF Nitra

Odborní garanti

doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.
PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD.

Organizační garanti

PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD.
PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
PhDr. Hana Zelená, PhD.

Ročníky

2022/2023 Propozície Vyhodnotenie
2021/2022 Propozície Vyhodnotenie
2020/2021 Propozície Vyhodnotenie
2019/2020 Propozície Vyhodnotenie
2018/2019 Propozície Vyhodnotenie
2017/2018 Propozície Vyhodnotenie
2016/2017 Propozície Vyhodnotenie
2015/2016 Propozície Vyhodnotenie
2014/2015 Propozície Vyhodnotenie
2013/2014 Propozície Vyhodnotenie