Zamestnanci

Vedenie katedry

GROFČÍKOVÁ Soňa, PaedDr., PhD.
vedúca katedry
Tel.: 037/ 64 08 251
E-mail: sgrofcikova@ukf.sk

MENDELOVÁ Eleonóra, doc. PaedDr., PhD.
zástupkyňa vedúcej katedry
Tel.: 037/ 64 08 257
E-mail: emendelova@ukf.sk

TRNÍKOVÁ Jana, PaedDr., PhD.
tajomníčka katedry
Tel.: 037/ 64 08 257
E-mail: jtrnikova@ukf.sk

Sekretariát

KOZÁROVÁ Soňa, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 250
E-mail: skozarova@ukf.sk

Profesori

DUCHOVIČOVÁ Jana, prof. PaedDr., PhD.
prorektorka pre vzdelávanie
Tel.: 037/ 64 08 259, 037/ 64 08 006
E-mail: jduchovicova@ukf.sk

HATÁR Ctibor, prof. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 239
E-mail: chatar@ukf.sk

KURINCOVÁ Viera, prof. PhDr., CSc.
Tel.: 037/ 64 08 256
E-mail: vkurincova@ukf.sk

PETROVÁ Gabriela, prof. PhDr., CSc.
Tel.: 037/ 64 08 256
E-mail: gpetrova@ukf.sk

PISOŇOVÁ Mária, prof. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 253
E-mail: mpisonova@ukf.sk

Docenti

BODORÍKOVÁ Nina, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 238
E-mail: nbodorikova@ukf.sk

FENYVESIOVÁ Lívia, doc. PaedDr., PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
Tel.: 037/ 64 08 227, 037/ 64 08 260
E-mail: lfenyvesiova@ukf.sk

GROFČÍKOVÁ Soňa, PaedDr., PhD. (funkčné miesto docenta)
Tel.: 037/ 64 08 251
E-mail: sgrofcikova@ukf.sk

GUNIŠOVÁ Denisa, PhDr., PhD. (funkčné miesto docenta)
Tel.: 037/ 64 08 238
E-mail: dgunisova@ukf.sk

HOLLÁ Katarína, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 239
E-mail: kholla@ukf.sk

JEDLIČKOVÁ Petra, doc. PhDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 236
E-mail: pjedlickova@ukf.sk

KOLLÁROVÁ Dana, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 227
E-mail: dkollarova@ukf.sk

MÁČAJOVÁ Monika, doc. PaedDr., PhD.materská dovolenka
Tel.: 037/ 64 08 237
E-mail: mmacajova@ukf.sk

MARCINEKOVÁ Tatiana, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 259
E-mail: tmarcinekova@ukf.sk

MENDELOVÁ Eleonóra, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 257
E-mail: emendelova@ukf.sk

MÜLLER DE MORAIS Marianna, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 236
E-mail: mmdmorais@ukf.sk

PINTES Gábor, doc. PaedDr., PhD.
dekan PF UKF
Tel.: 037/ 64 08 255, 037/ 64 08 219
E-mail: gpintes@ukf.sk

ŽOVINEC Erik, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 255
E-mail: ezovinec@ukf.sk

Odborní asistenti

BABULICOVÁ Zuzana, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 246
E-mail: zbabulicova@ukf.sk

BIELČIKOVÁ Kristína, Mgr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 253
E-mail: kbielcikova@ukf.sk

BORISOVÁ Simona, PaedDr., PhD.materská dovolenka
Tel.: 037/ 64 08 253
E-mail: sborisova@ukf.sk

KLIMENTOVÁ Anna, PhDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 236
E-mail: aklimentova@ukf.sk

LUKÁČIKOVÁ Rebeka Štefánia, Mgr., PhD.materská dovolenka
Tel.: 037/ 64 08 237
E-mail: rlukacikova@ukf.sk

MELIŠEKOVÁ DOJČANOVÁ Adela, PaedDr., PhD.zastupovanie počas materskej dovolenky
Tel.: 037/ 64 08 258
E-mail:

PAVLIČKOVÁ Alexandra, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 227
E-mail: apavlickova@ukf.sk

POLÁČKOVÁ Vladimíra, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 246
E-mail: vpolackova@ukf.sk

SENDER Barbora, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 253
E-mail: bsender@ukf.sk

TELEKOVÁ Radka, Mgr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 237
E-mail: rtelekova@ukf.sk

TRNÍKOVÁ Jana, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 257
E-mail: jtrnikova@ukf.sk

TURZÁK Tomáš, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 258
E-mail: tturzak@ukf.sk

ZELENÁ Hana, PhDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 246
E-mail: hzelena@ukf.sk

Interní doktorandi

DĚDOVÁ Kristína, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 254
E-mail: kristina.dedova@ukf.sk

GUŽÍKOVÁ Libuša, PaedDr.
Tel.: 037/ 64 08 222
E-mail: libusa.guzikova@ukf.sk

HRKOTÁČOVÁ Natália, PaedDr.
Tel.: 037/ 64 08 222
E-mail: natalia.hrkotacova@ukf.sk

KUDLOVÁ Karolína, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 254
E-mail: karolina.kudlova@ukf.sk

MUZIKOVÁ Katarína, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 222
E-mail: katarina.muzikova@ukf.sk

SLEZIAKOVÁ Anna, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 254
E-mail: anna.sleziakova@ukf.sk

TURZÍK Justin, Mgr. Bc.
Tel.: 037/ 64 08 254
E-mail: justin.turzik@ukf.sk