ŠVOUČ


Katedra pedagogiky PF UKF každoročne realizuje pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov (Andragogika, Pedagogika a vychovávateľstvo, Pedagogika v kombinácii, Predškolská a elementárna pedagogika, Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) súťaž v Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti.

Cieľom ŠVOUČ je podporiť odborný rast, motiváciu a nadšenie pre vedeckú a edukačnú prácu. Zapojenie sa do ŠVOUČ prináša študentom viaceré benefity:

  • návrh na udelenie mimoriadneho štipendia (finančná odmena) dekanom PF UKF,
  • prvé tri miesta odmenené vecnými cenami,
  • možnosť publikovať víťazné práce v recenzovanom vedeckom zborníku,
  • možnosť spoznať nových ľudí, vyskúšať si prezentáciu vlastnej práce pred odbornou komisiou a študentskou verejnosťou.

 

Do súťaže ŠVOUČ sa môže zapojiť študent študujúci študijný program gestorovaný Katedrou pedagogiky PF UKF v Nitre.

 

Bližšie informácie o ŠVOUČ 2021 tu.