Doktorandské štúdium externé

Pedagogika

Uvedený link vás presmeruje na univerzitnú stránku akreditovaných študijných programov s ďalšími podrobnosťami.