Staff

Management

GROFČÍKOVÁ Soňa, PaedDr., PhD.
Head of Department
Tel.: 037/ 64 08 251
E-mail: sgrofcikova@ukf.sk

MENDELOVÁ Eleonóra, doc. PaedDr., PhD.
Deputy Head of Department
Tel.: 037/ 64 08 257
E-mail: emendelova@ukf.sk

TRNÍKOVÁ Jana, PaedDr., PhD.
Department Registrar
Tel.: 037/ 64 08 257
E-mail: jtrnikova@ukf.sk

Secretary office

KOZÁROVÁ Soňa, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 250
E-mail: skozarova@ukf.sk

Professors

DUCHOVIČOVÁ Jana, prof. PaedDr., PhD.
Vice-Rector for Education
Tel.: 037/ 64 08 259, 037/ 64 08 006
E-mail: jduchovicova@ukf.sk

HATÁR Ctibor, prof. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 239
E-mail: chatar@ukf.sk

KURINCOVÁ Viera, prof. PhDr., CSc.
Tel.: 037/ 64 08 256
E-mail: vkurincova@ukf.sk

PETROVÁ Gabriela, prof. PhDr., CSc.
Tel.: 037/ 64 08 256
E-mail: gpetrova@ukf.sk

PISOŇOVÁ Mária, prof. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 253
E-mail: mpisonova@ukf.sk

Docents

BODORÍKOVÁ Nina, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 238
E-mail: nbodorikova@ukf.sk

FENYVESIOVÁ Lívia, doc. PaedDr., PhD.
Vice-Dean for Study Affairs
Tel.: 037/ 64 08 227, 037/ 64 08 260
E-mail: lfenyvesiova@ukf.sk

HOLLÁ Katarína, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 239
E-mail: kholla@ukf.sk

JEDLIČKOVÁ Petra, doc. PhDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 236
E-mail: pjedlickova@ukf.sk

KOLLÁROVÁ Dana, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 227
E-mail: dkollarova@ukf.sk

KOMORA Juraj, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 258
E-mail: jkomora@ukf.sk

MÁČAJOVÁ Monika, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 237
E-mail: mmacajova@ukf.sk

MARCINEKOVÁ Tatiana, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 259
E-mail: tmarcinekova@ukf.sk

MENDELOVÁ Eleonóra, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 257
E-mail: emendelova@ukf.sk

MÜLLER DE MORAIS Marianna, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 236
E-mail: mmdmorais@ukf.sk

PINTES Gábor, doc. PaedDr., PhD.
Dean of PF UKF
Tel.: 037/ 64 08 255, 037/ 64 08 219
E-mail: gpintes@ukf.sk

TEMIAKOVÁ Dominika, doc. PhDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 238
E-mail: dtemiakova@ukf.sk

ŽOVINEC Erik, doc. PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 255
E-mail: ezovinec@ukf.sk

Associate professors

BABULICOVÁ Zuzana, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 246
E-mail: zbabulicova@ukf.sk

BALÁŽOVÁ Jana, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 315
E-mail: jbalazova@ukf.sk

BORISOVÁ Simona, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 253
E-mail: sborisova@ukf.sk

GROFČÍKOVÁ Soňa, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 251
E-mail: sgrofcikova@ukf.sk

GUNIŠOVÁ Denisa, PhDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 238
E-mail: dgunisova@ukf.sk

KLIMENTOVÁ Anna, PhDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 236
E-mail: aklimentova@ukf.sk

LUKÁČIKOVÁ Rebeka Štefánia, Mgr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 237
E-mail: rlukacikova@ukf.sk

PAVLIČKOVÁ Alexandra, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 227
E-mail: apavlickova@ukf.sk

POLÁČKOVÁ Vladimíra, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 246
E-mail: vpolackova@ukf.sk

SENDER Barbora, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 315
E-mail: bsender@ukf.sk

TRNÍKOVÁ Jana, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 257
E-mail: jtrnikova@ukf.sk

TURZÁK Tomáš, PaedDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 258
E-mail: tturzak@ukf.sk

ZELENÁ Hana, PhDr., PhD.
Tel.: 037/ 64 08 246
E-mail: hzelena@ukf.sk

Internal doctoral students

BIELČIKOVÁ Kristína, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 222
E-mail: kristina.bielcikova@ukf.sk

GUŽÍKOVÁ Libuša, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 222
E-mail: libusa.guzikova@ukf.sk

KOVÁČOVÁ Andrea, PhDr.
Tel.: 037/ 64 08 222
E-mail: andrea.kovacova@ukf.sk

KUDLOVÁ Karolína, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 254
E-mail: karolina.kudlova@ukf.sk

PAVELOVÁ Monika, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 315
E-mail: monika.pavelova@ukf.sk

SILBERG Slavka, Ing.
Tel.: 037/ 64 08 254
E-mail: slavka.silberg@ukf.sk

SLEZIAKOVÁ Anna, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 254
E-mail: anna.sleziakova@ukf.sk

TURZÍK Justin, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 254
E-mail: justin.turzik@ukf.sk

ŽIDOVÁ Monika, Mgr.
Tel.: 037/ 64 08 222
E-mail: monika.zidova@ukf.sk