Vyhodnotenie XVIII. ročníka „Komenský a my“

Výtvarná súťaž: „Agrikultúra – človek a príroda“

Porota

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. – predseda
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD.
PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.
PaedDr. Hana Zelená, PhD.

Kategória A1 (1. – 2. ročník ZŠ)

Téma: Prírodné prostredie zmenené človekom a jeho krása (farebné polia, zelené pastviny, dozreté obilie, nebo nad poľom, letná búrka, dobytok na paši, poézia vidieka, výlety s rodičmi do prírody okolo nás.)

 1. miesto
  Liliana Pálfyová – ZŠ Martinská, Žilina
  (pedagóg: Romana Kluchová)
 2. miesto
  Emília Lacká – ZŠ Sídlisko II, Vranov nad Topľou
  (pedagóg: Mgr. Marta Šofranková)
 3. miesto
  Rebeka Zálepová – ZŠ Sídlisko II, Vranov nad Topľou
  (pedagóg: Mgr. Helena Borošová)

Čestné uznanie
Darina Birkušová – ZŠ J. A. Komenského, Nové mesto na….
(pedagóg: Mgr. Gabriela Tóthová)
Liliana Novosedlíková – ŠZŠ Vajanského, Modra
(pedagóg: Mgr. J. Pátrovičová)

Téma: Človek a premeny prírody – úžitkové stavby a zásahy do prostredia (človek, príroda a jej premeny s cieľom jej kultivácie, krásy prírodného prostredia zmeneného ľudskou rukou, mlyn na potoku v minulosti a dnes, veterný mlyn, rybník s hrádzou, umelé vodné plochy, vodné nádrže, hrádze a pod.)

 1. miesto
  Rebeka Púčková – ZŠ Martinská, Žilina
  (pedagóg: Mgr. Vladimíra Trulíková)
 2. miesto
  Tamara Hamarová – ZŠ Topoľová, Nitra
  (pedagóg: Mgr. Tatiana Tomeková)
 3. miesto
  Samuel Chládek – ZŠ Martinská, Žilina
  (pedagóg: Romana Kluchová)

Čestné uznanie
Nina Szabóová – ZŠ Topoľová, Nitra
(pedagóg: Mgr. Silvie Ambrozy)
Adela Bombiczová – ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra
(pedagóg: Mgr. Alena Smrečeková)

Kategória B1 (5. – 6. ročník ZŠ, I. stupeň osemročných gymnázií)

Téma: Poľnohospodárske stroje – minulosť, súčasnosť a budúcnosť (práca na poli v minulosti, dobytok, kone, zvieracia sila, obrábanie zeme a jej kultivácia v minulosti a dnes, traktory, kombajny a ich premeny, podoby veľkých poľnohospodárskych strojov dnes a v budúcnosti, technické detaily, fantastické stroje budúcnosti a pod.)

 1. miesto
  Alexandra Sabová – ZŠ Fatranská, Nitra
  (pedagóg: PaedDr. Eva Szoradová)
 2. miesto
  Tomáš Savka – ZŠ Mierová, Strážske
  (pedagóg: Mgr. Monika Korpa-Janová)
 3. miesto
  Tobiáš Horváth – ZŠ Martinská, Žilina
  (pedagóg: Katarína Janská)

Čestné uznanie
Simona Hrudková – KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice
(pedagóg: Mgr. Daniela Gaľová)

Kategória B2 (7. – 9. ročník ZŠ, I. stupeň osemročných gymnázií)

Téma: Poľnohospodárske stroje – minulosť, súčasnosť a budúcnosť (práca na poli v minulosti, dobytok, kone, zvieracia sila, obrábanie zeme a jej kultivácia v minulosti a dnes, traktory, kombajny a ich premeny, podoby veľkých poľnohospodárskych strojov dnes a v budúcnosti, technické detaily, fantastické stroje budúcnosti a pod.)

 1. miesto
  Anna Šútová – ZŠ ul. Poľná, Veľký Krtíš
  (pedagóg: Mgr. Klaudia Vajová)
 2. miesto
  Lola Kosár – ZŠ J. A. Komenského, Veľký Meder
  (pedagóg: Mgr. Iveta Páleníková)
 3. miesto
  Nina Šmátralová – ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra
  (pedagóg: Mgr. Jana Chlebcová)

Čestné uznanie
Nina Daňová – ZŠ Komenského, Bánovce nad Bebravou
(pedagóg: Mgr. Daniela Grmanová)

Kategória C (študenti PASA, PAKA a štvorročných gymnázií, II. stupeň osemročných gymnázií)

Téma: Premeny prírodného prostredia človekom – ekológia (ekologicky udržateľné hospodárstvo, narušenie prírody a konzumný spôsob života, výhody a nevýhody pretvárania prírodného prostredia, ekológia, vypaľovanie trávy, výrub stromov, pretváranie lesa na poľnohospodárky využívanú pôdu, úbytok lesov, dažďový prales, prírodné pľúca zeme, ťažba nerastov a drahých kovov a jej dopad na krajinu a pod.)

 1. miesto
  Elena Kučerová – SOŠ pedagogická Andreja-Svorada a Benedikta, Trenčín
  (pedagóg: Mgr. Lenka Priedhorská)
 2. miesto
  Daniela Bédiová – SOŠ Pedagogická Levice
  (pedagóg: Mgr. Darina Limbergová)
 3. miesto
  Romana Pákozdyová – SOŠ Pedagogická Levice
  (pedagóg: Mgr. Katarína Benešová)

Čestné uznanie
Aneta Daňková – SOŠ pedagogická Andreja-Svorada a Benedikta, Trenčín
(pedagóg: Mgr. Katarína Uherová)

V Nitre, dňa 11.mája 2021

Poznámka
Slávnostné vyhodnotenie 18. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže „Komenský a my“ sa uskutoční v novembri 2021 v priestoroch PF UKF Nitra. Pre ocenených žiakov cestovné hradí vysielajúca škola.

Literárna súťaž

Porota

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
PaedDr. Hana Zelená, PhD.
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD.
PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.

Kategória A (7. – 9. ročník ZŠ a I. stupeň osemročných gymnázií)

Téma: „Škola/neškola alebo čo mi dala a vzdala dištančná výučba“ (zamyslenie)

 1. miesto
  Branko Priehoda – ZŠ a MŠ Malonecpalská ul., Prievidza
  (pedagóg: Mgr. Eva Linhartová)
 2. miesto
  Ema Šišovská – ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce
  (pedagóg: Mgr. Marianna Hajková)
 3. miesto
  Richard Prokop – ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou
  (pedagóg: Mgr. Juliana Kötelešová)

Čestné uznanie
Lukáš Bízik – ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra
(pedagóg: PhDr. Michaela Ondrišová)
Matej Láska – ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota
(pedagóg: Mgr. Diana Murínová)

Kategória B (študenti PaSA, PaKA, štvorročných gymnázií a II. stupňa osemročných gymnázií)

Téma: „Čo podľa Vás znamená byť slobodný“ (esej, úvaha)

 1. miesto
  Simona Kapusníková – Gymnázium Golianova Nitra
  (pedagóg: PhDr. Darina Račková)
 2. miesto
  Ema Babuljaková – Gymnázium Kysucké Nové Mesto,
  (pedagóg: Mgr. Marianna Žideková)
 3. miesto
  Sofia Mária Trgiňová – Stredná odborná škola techniky a služieb Levice
  (pedagóg: PaedDr. Michaela Olleríny Dobrotková)

Čestné uznanie
Klára Antalíková – Stredná zdravotnícka škola Nitra
(pedagóg: PhDr. M. Khűrová)
Lucia Pilková – Gymnázium Kysucké Nové Mesto
(pedagóg: Mgr. Marianna Žideková)

V Nitre, dňa 7. júna 2021

Cena rektora UKF

pedagóg: Mgr. Marianna Žideková (Kysucké Nové Mesto)

Cena NSK

pedagóg: PaedDr. Eva Szoradová (ZŠ Fatranská, Nitra)

Porota

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. – predseda
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD.
PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.
PaedDr. Hana Zelená, PhD.

Poznámka
Slávnostné vyhodnotenie 18. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže „Komenský a my“ sa uskutoční dňa v novembri 2021 v priestoroch PF UKF Nitra. Pre ocenených žiakov cestovné hradí vysielajúca škola.