História Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre súvisí so vznikom prvých katedier pri založení bývalej Pedagogickej fakulty v Nitre v roku 1959 (kedy bol v Nitre zriadený Pedagogický inštitút so šiestimi katedrami). V roku 1964 sa Pedagogický inštitút pretransformoval na samostatnú Pedagogickú fakultu. Ďalšiu reformu predstavovalo osamostatnenie pedagogickej inštitúcie a vznik Vysokej školy pedagogickej (1992-1996). V roku 1996 sa premenovala Vysoká škola pedagogická na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Od tých čias katedra prešla kvalitatívnym a kvantitatívnym vývinom s reformami a zmenami do podoby, akú má v súčasnosti.


Prečo študovať práve u nás nájdete v samotnom videu vytvorenom študentmi študijného odboru Predškolská a elementárna pedagogika.